2014. május 6. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete, amelyet 2015. január 1-jétől kell közvetlenül alkalmazni valamennyi Uniós tagállamban. A teljesen új alapokra helyezett fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos Európai Uniós és nemzetközi szabályozás nyomán életre hívott Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezetébe integrált, önálló főosztályi besorolással rendelkező szervezeti egység.

A Hatóság az egyre táguló szakterület felügyeletét és azzal kapcsolatos tevékenységek hatékony ellátását kapta feladatul. Céljaink szerint a változás nem csupán egy új szervezet létrehozását eredményezi majd, hanem egy ügyfélbarát, a felmerült igényeket teljes mértékben kielégítő módon működő rendszer létrehozását is. Az új jogszabályi környezet által teremtett struktúra ismerete elengedhetetlen ügyfeleink számára. A hazai szabályozás három pillérének az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet tekinthetők.

Szóljon hozzá